Keltisk svetthydda, Utö

Keltisk svetthya, Utö 2:a April
 
En unik möjlighet att vara med om denna ytterst kraftfulla ceremoni i Stockholms skärgård på en vackert placerad ö just utanför Utö.
Några ord från ceremoniledaren Rebecka Römsing:
Ni är varmt välkomna till att delta i denna gamla ceremoni.
Den keltiska svetthyddan har funnits i över 2000 år och har i generationer givits vidare till att den idag finns tillgänglig i vår tid.
 
Den är skapt för mentalt, känslomässig och fysisk healing. Samt för spirituell guidning.
Ceremonin är en ritual av död och återfödelse. I keltiska traditionen anser man att all rädsla grundar sig i rädslan för döden. När vi är ovetande eller förnekar den rädslan så uppstår det olika mönster och försvars tekniker inom oss som i sig sedan skapar problem i våra liv.
Men om vi medvetet går mot den konstanta närvaron av döden och släpper vår rädsla för den så skapas plats och frihet. Vi kan leva mer i nuet och göra det med livet som vi egentligen drömmer om på djupet.
I svetthyddan kommer du att guidas igenom olika skyddslager vi skapat kring rädslan för döden. I den resan kan vi läka trauman, släppa taget om beteende mönster, uppnå insikter och lämna ceremonin med ett öppet hjärta och med nya synsätt på oss själva och livet.
 
Du kan delta som nybörjare och erfaren.
 
Om svetthydde ledaren :
Rebecka har arbetat och gått i lära inom den kelsiska svetthydde traditionen i närmare 9 år. Har hållit egna hyddor och ceremonier i 4 år och lever med ceremonin i sitt vardagliga liv.
Idag åker Rebecka runt om i Sverige och håller evenemang, reatrets, ceremonier under året. Eller lever ett väldigt stillsamt liv i Jämtland med mycket tid i naturen.
 
Praktisk information:
Anmälan via messenger till: Anna Forsberg
Donation: 850 kr
Anmälningsavgift: 350 kr
 
Det finns möjlighet för några att vara med att bygga svetthyddan under fredagen.
Svetthyddan är anpassad så att man hinner ut med första båten från Årstabrygga. Övernattning på Utö eller Ängsholmen kommer att behövas om man inte vill dela på båttaxi till fastlandet.
Övernattning på Utös Gula Villan 400 kr per natt.
Övernattning med enkel standard på Ängsholmen inklusive mat 500 kr per natt
 
För mer praktisk information:
Messenger eller 070-2025957 (under sportlovet kan täckning vara dålig varför messenger vara bäst)